Om

Nordea Bank A/S

Konto:2255 0566 235 684

 

CVR nr. DK 8615217

Lyngco ApS

Skibstrupvej 20

3140 Ålsgårde

 

 

E-mail: lyngco@mail.dk

 

Tlf. +45 4975 0077

LYNGCO blev grundlagt i 1979 og arbejdede de første år

inden for korn- og foderstoffer med opgørelse og afsætning

af beskadigede varepartier..

 

 

LYNGCO samarbejder i dag primært med forsikringselskaber,

transportvirksomheder og advokatfirmaer.

 

Selv efter større skadebegivenheder så som brand-, vand-, storm-, indbrud- og transportskader er der ofte en restværdi

i de skaderamte varer, og her medvirker Lyngco ved køb

og salg.

 

Vi har kontakt til et større net af aftagere i såvel Danmark

som i udlandet.

 

 

Lyngco tilbyder tillige faglig konsulentbistand i forbindelse med fastsættelse af skadegraden på de enkelte varepartier.

 

 

LYNGCO ApS ledes af Nils Lyngby

Lyngco ApS Tlf. +45 4975 0077